Zwitserland Toerisme

Travel Project

Voor destinatie Zwitserland en haar partners ontwikkelde Purpose Lab het Conscious Travel Project: een co-creatie van experts, wetenschappers media rondom duurzaam reizen en de kansen die hierin liggen voor Zwitserland.

ACHTERGROND
Zwitserland neemt wereldwijd het voortouw in (ecologische) duurzaamheid, maar staat bij slechts 12% van de Nederlandse reizigers en 14% van de Vlamingen bekend als duurzaam vakantieland. Op toeristisch vlak is Zwitserland vooruitstrevend. Zo maakt een uitgekiend treinnetwerk het mogelijk om eenvoudig en milieuvriendelijk door Zwitserland te reizen en staan er 153 SAC-berghutten, verspreid door het land. Zwitserland telt één nationaal park en zeventien natuurparken. Het Zwitserse concept “Tavolata” brengt lokale culinaire tradities en toeristen bij elkaar. Dit heeft het een positieve impact op de economie en op de promotie en het gebruik van lokale productie en het behoud van cultuur.

AANPAK
Purpose Lab ontwikkelde het Conscious Travel Project en voert deze in nauwe samenwerking met het team van Zwitserland Toerisme Nederland en een netwerk van betrokken experts in duurzaam reizen uit. De doelstelling van het project is de ontwikkelingen en de potentie van duurzaam reizen te onderzoeken en de uitkomsten hiervan om te zetten in concrete kansen. Het project bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, een netwerkevenement en een duurzame Trip & Summit in Zwitserland.

RESULTAAT
Het onderzoek laat onder meer zien dat mensen meer interesse krijgen in duurzaam reizen, zodra ze er meer over weten. Bewustwording, informatievoorziening en het actief betrekken van de reiziger blijken een sleutelrol te hebben. De overige onderzoek- en conceptresultaten van het project zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik van Zwitserland Toerisme en haar partners.

De credits voor de headerfoto zijn Bern, Alphütte Tronegg, ©Anja Zurbrügg.

De credits voor onderstaande visuals zijn voor designpartner The Wiebes Agency.

Conscious Travel Project 5
Conscious Travel Project 2
Conscious Travel Project 3